Our Franchisee
   
   
 
Area Dealer Name Contact Detail
Ahmedabad Dipen parikh 8141691887
Anand Dist., Nadiyad Dist., Kheda Dist. Aum Stem Cell
Dr. Dharman Vataliya
9879021810
Bharuch, Ankleswar Krishna Lab
Dr. Ashish Modi
9925245745
Dahod, Godhra, Halol, Kalol Amar Medical Agency
Mr. Tusarbhai Shah
9825184867
Rajkot & Rajkot Dist. Bioceutics Life
Kinjar Sheth
7046511115
Valsad Dr. Pinkal Gandhi 8866814989
Vyara, Bardoli Love & Care Hospital
Dr. Pragna Mahida
9537194545